oferta

strategie promocji

ETAPY TWORZENIA STRATEGII PROMOCJI:

1. Identyfikacja grupy docelowej
2. Określenie celów promocji
3. Opracowanie projektu przekazu
4. Wybór kanałów przekazu
5. Ustalenie budżetu (metody)
6. Wybór instrumentów promocji
7. Monitoring i ocena efektów

 


powrót