oferta

wybór instrumentów promocji

Promotion MIX:
-

Promocja osobista - zwana także sprzedażą osobistą

- Reklama - to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym
-   

Promocja dodatkowa - promocja uzupełniająca

-

Public Relations - relacje z otoczeniem


powrót