realizacje


Opracowanie i przeprowadzenie strategii promocji koncertu Joe Cockera w Polsce

Zakres prac:
1. przygotowanie oferty dla sponsorów
2. opracowanie badań medialnych
3. media plany (zakup powierzchni reklamowych)
4. przeprowadzenie negocjacji ze sponsorami
5. opracowanie linii graficznej
6. pozyskanie do współpracy patronów medialnych
7. produkcja spotów radiowych


powrót