realizacje


Grupa CSV sp. z o.o.

 1. Znak Firmowy
  • Konstrukcja,
  • Kolorystyka podstawowa,
  • Kolorystyka uzupełniająca.
 2. Elementy bazowe
 3. Akcydensy
  • Listowniki,
  • Koperty,
  • Wizytówki,
  • Karta faksu,
  • Teczka A4,
  • Idetyfikatory.
 4. Środki transportu
 5. Środki promocji
 6. Ubiory
  • Przedstawiciele handlowi i obsługa techniczna.
 7. Orientacja przestrzenna (wzór)
  • Oznakowanie poza terenem firmy,
  • Oznakowanie na terenie firmy,
  • Oznakowanie wewnątrz budynków - pomieszczenia i ciągi komunikacyjne.
 8. Elewacje - zakres ogólny
  • Obiekty firmowe, filie,
  • Współpracujące/autoryzowane lakiernie.
 9. Manual - księga logo - wielobarwne opracowania w formacie A4 zawierające wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wdrożenia CI.
  • Plansze projektowe, przedstawiające projekty w wersji kolorystycznej, achromatycznej, konstrukcyjnej,
  • Opisy projektów zawierające informacje niezbędne dla osób realizujących program, jak i wykonawców,
  • Kody kolorystyczne.

powrót