realizacje


UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI


Projekt: Wdrażanie usprawnień zarządczych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego na obszarze województwa zachodniopomorskiego.


powrót