strategie marketingowe - krótko i długoterminowe

ETAPY TWORZENIA STRATEGII MARKETINGOWEJ:

1. Wyznaczenie celu, jaki sobie stawiamy
2. Wspólne przygotowanie briefu
3. Określenie grupy docelowej
4. Badania rynkowe (opcja)
5. Analiza konkurencji
6. Przygotowanie strategii ( Marketing MIX )
7. Realizacja
8. Podsumowanie wyników