efekt synergii

To zwielokrotnienie korzyści dzięki umiejętnemu połączeniu poszczególnych elementów w jedną całość. To współpraca, kooperacja i współdziałanie, to zalety wspólnego działania, wyrażone w zwiększonych efektach. Gdy dwie firmy decydują się na współpracę, przynosi im to efekty w postaci zwiększonego zasięgu rynkowego, ale także redukuje koszty. Również wewnątrz firmy dochodzi do zmniejszenia wydatków poprzez łączenie działów.