KEMIPOL sp. z o.o.


Zakres prac: "Koordynacja działań promocyjnych i wizerunkowych w oparciu o cele strategiczne i operacyjne przedsiębiorstwa". Wykorzystywane instrumenty communication mix we współpracy:

  • PR - public relations,
  • Media (ATL) tradycyjne i wirtualne,
  • Marketing bezpośredni (BTL),
  • Działania z zakresu promocji sprzedaży,
  • Event Marketing.
Działania były skierowane do określonych grup docelowych. Całość prac obejmował etap koncepcji, kreacji i wdrożenia w ramach zaplanowanych terminów.