STAROSTWO POWIATOWE W WAŁCZU


Badanie Grup Społecznych Powiatu Wałeckiego
Cel:
Zdiagnozowanie sytuacji społeczno-gospodarczej w zakresie działań Powiatu

Koordynacja projektu Strategia dla Powiatu Wałeckiego na lata 2011 - 2020
Cel:
Wypracowanie kierunków i działań mających na celu pobudzenie pożądanych procesów gospodarczych i społecznych powiatu