UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Projekt: Wdrażanie usprawnień zarządczych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego na obszarze województwa zachodniopomorskiego.