projekty graficzne opakowań

Opakowanie jest jednym z najważniejszych elementów budowy marki i jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi marketingowych. Ponad połowa konsumentów podczas dokonywania zakupów kieruje się wyglądem opakowania.

Wybrane przykłady:

  • Celmar Cafe (Czerwona, Poranna, Havana)
  • ASTRA (Gwatemala, Etiopia, Kenia, Marago)
  • 4M for Master (S400 Klej do styropianu, Masterlatex Mat)
  • HERSTA (seria czekolada, seria kawiarnia)