systemy motywacyjne

Motywacja jest procesem nadającym energię naszemu zachowaniu i ukierunkowującym je na osiągnięcie konkretnego celu.

Rodzaje motywacji:

1. Wewnętrzny system motywacji pracowników firmy
- system gratyfikacji finansowej
- system awansów oraz premiowania
2. System szkoleń pracowników (wewnętrznych i zewnętrznych)
3. Kształtowanie efektywnej współpracy pomiędzy pracownikami
4. System wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji