oferta

badania rynku

Istotny element marketingu, który daje nam wiedzę do planowania strategii marke-tingowej oraz dostarcza danych do analizy marketingowej dla poszczególnych produktów i analizy post buy.

Podczas planowania strategii stosujemy:

  • badania jakościowe (określają m.in. rodzaj nabywców i ich potrzeby, kanały rynku, oraz zakres stosowanych narzędzi marketingowych)
  • badania ilościowe (dostarczają m.in. prognoz, udziału w rynku konkurencji)


powrót