oferta

systemy Identyfikacji Wizualnej (Corporate Identity - CI)

Corporate Identity (CI) oznacza tożsamość firmy, na którą składa się zespół atrybutów i wartości umożliwiających firmie prezentowanie siebie i swoich osiągnięć w wyrazisty sposób. Corporate Identity jest wyrazem osobowości firmy.

Grupa CSV sp. z o.o.
ICRC sp. z o.o.
4M for MASTER


powrót