oferta

systemy motywacyjne

Motywacja jest procesem nadającym energię naszemu zachowaniu i ukierunkowującym je na osiągnięcie konkretnego celu.

Rodzaje motywacji:

1.  Wewnętrzny system motywacji pracowników firmy
          - system gratyfikacji finansowej
          - system awansów oraz premiowania
2. System szkoleń pracowników (wewnętrznych i zewnętrznych)
3. Kształtowanie efektywnej współpracy pomiędzy pracownikami
4. System wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji


powrót