oferta

strategie Public Relations (P.R.)

Głównym celem strategii P.R. jest osiągniecie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy firmą, a jej otoczeniem. Od działań firmy, w znacznym stopniu zależy, czy otoczenie będzie przyjazne, czy wrogie. P.R. oznacza relacje pomiędzy ludźmi firmy i ludźmi innych organizacji z jej otoczenia.

Podstawowe funkcje P.R. w firmie:

1. Rozpowszechnianie informacji w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym
2. Organizowanie kontaktów i utrzymywanie więzi z uczestnikami otoczenia firmy
3. Kształtowanie i upowszechnianie obrazu firmy oraz informacji charakteryzujących
    jej działalność oraz umacnianie jej wizerunku
4. Wspomaganie sprzedaży wytwarzanych i sprzedawanych produktów (usług)
5. Umacnianie i stabilizowanie pozycji firmy i zabezpieczanie przed możliwymi
    zagrożeniami
6. Podtrzymywanie celów i stylu działania firmy oraz jej roli na rynku i w środowisku.

W ramach zarządzania P.R. firm, realizujemy zadania dotyczące:

- reputacji firmy, jej ochrony i poprawy służb informacyjnych
- komunikowania marketingowego
- relacji ze społecznościami i władzami lokalnymi
- relacji z własnymi pracownikami
- organizowania firmowych imprez promocyjnych
- rozwiązywania nagłych problemów firmy
- finansowania osób, instytucji, imprez itd.
- działań promocyjnych wobec aktualnych i potencjalnych klientów
- koordynowania stosunków z prasą i mediami elektronicznymi
- koordynowania graficznych i fotograficznych publikacji firmy
- koordynowania specjalnych imprez


powrót