oferta


strategie marketingowe - krótko i długoterminowe

ETAPY TWORZENIA STRATEGII MARKETINGOWEJ:

1. Wyznaczenie celu, jaki sobie stawiamy
2. Wspólne przygotowanie briefu
3. Określenie grupy docelowej
4. Badania rynkowe (opcja)
5. Analiza konkurencji
6. Przygotowanie strategii (Marketing MIX)
7. Realizacja
8. Podsumowanie wyników


powrót